Envoy is an open source service proxy especially designed for cloud native applications. It has a wide variety of features like connection pooling, retry mechanism, TLS management, compression, health checking, fault injection, rate limiting, authorization etc. Those are achieved with built-in http filters. …


Hello everyone, in this post I will show you a workaround to overcome an issue in old version of Operator SDK (v0.18.2 to be precise).

We are writing our own Operators for lots of platform projects. When we start writing operators there are version v0.18.2. …


https://developers.redhat.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/Operator-SDK-logo.jpg

Kubernetes sağladığı çeşitli extension pointler sayesinde farklı yönlerden extend edilebilir bir yapıya sahiptir. Örneğin network tarafında CNI aracı olarak isterseniz Calico, isterseniz Cilium kullanabilirsiniz. Veya storage için CSI implementasyonu olan herhangi bir ürünü kullanabilirsiniz.

Ya da ihtiyaçlarınız doğrultusunda custom schedular yazabilirsiniz. …


Dapr, abstraction ve decouplingin vücut bulmuş halidir :)

Trendyol Platform ekibi olarak geliştirdiğimiz çözüm ve yaklaşımlar ile mantalite ve implementasyon açısından benzerliğinden ötürü bir süredir Dapr projesini yakından takip ediyorum. Bu yazımda da sizlerle Dapr hakkında edindiğim bilgileri paylaşacağım.

Dapr Nedir

Dapr, Microsoft tarafından Go dili ile geliştirilen ve sitesinde “distributed application…


Merhabalar, bu yazıda Trendyol Platform ekibi olarak geliştirmesini yaptığımız cross cluster service authorization projesinde Istio’nun sağladığı özellikleri kullanarak oluşturduğumuz yapının geliştirme sürecini anlatmaya çalışacağım.

Yazı içerisinde bahsedilecek konu başlıkları:

Service Identification

Servisler birbirleriyle haberleşirken, kendilerine…


Gelişen ve büyüyen bir microservice ekosistemine sahipseniz servisleriniz arasında güvenli iletişimi sağlamak gün geçtikçe zorlayıcı bir hal alabilir. Dışarıdan gelecek tehditlere karşı alınan önlemlerin yanısıra iç networkte de bazı güvenlik önlemleri bulunması gerekiyor. Örneğin container runtime ve container orchestration araçları kullanıyorsanız alınacak önlemlerin bunlardan bağımsız düşülmemesi gerekiyor.

E-ticaret domainini baz…


How to become a production ready developer?

In these days sticking to a single technology / programming language / tool is not enough for a developer. There are so many things to consider, especially in the microservice’s world.

This might make developers freak.

CNCF Landscape and Developers — source

As a software developer in my daily…


Service discovery ile haberleşen microserviceler arası caching sorununu nasıl çözdük?

Selamlar, bu yazıda Trendyol Platform ekibi olarak geliştirdiğimiz bir uygulama olan Sidecache projesinden, geliştirme sürecinde edindiğimiz tecrübelerden ve bu projeye olan ihtiyaçtan bahsedeceğim.

Genel itibari ile anlatacaklarım aşağıdaki konu başlıkları etrafında olacaktır.

  • Neden böyle bir projeye ihtiyaç duyduk?
  • Bu proje ile neyi amaçladık?
  • Sidecar Pattern nedir?
  • Istio ile cache requestlerini…


As a software developer I feel happy when I contribute to community. It is an opportunity to improve your development skills and learning new things. It is both educative and entertaining process. There are so little things that satisfies as much as an accepted pull request :)

Becoming an open…


In this post I will explain how to configure RBAC in kubernetes. We will configure RBAC both with kubectl and yaml definitions.

What is RBAC

In kubernetes there are several authorization mechanism like RBAC, ABAC.

With RBAC we can add constraints to access kubernetes resources. For example we can give permission to listing…

Emre Savcı

Sr. Software Engineer @Trendyol & Software Development Enthusiast | Interested in Go&Java DDD, CQRS, Event Sourcing, Scalability. Open Source Contributor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store